Samlelån - mønter

Samlelån – noget for dig?

Hvis du har flere forskellige gældsposter, kan du oftest med fordel samle alle dine lån i et samlelån, spare penge og samtidig få et større overblik. Med ét samlet lån slipper du for at betale gebyrer ved mange forskellige kreditorer, og hvis du har mange små lån vil renterne på disse ofte være højere end ved et samlelån. Mange låneudbydere tilbyder de såkaldte samlelån, hvor de faktisk også sørger for at dine lån som skal samles, bliver indfriet. Det er ganske nemt og simpelt for dig, og du behøver ikke foretage dig yderligere når du har underskrevet din låneaftale og givet de informationer som låneudbyderen har behov for.

Vi vil i denne artikel komme ind på hvilke overvejelser du bør gøre dig samt hvilke forberedelser du skal lave inden du er klar til at ansøge om et samlelån.

Få overblik over dine kreditorer

Til at starte med er det vigtigt at du danner dig et overblik over hvilke kreditorer du har, hvor meget du skylder dem samt hvilke udgifter der er forbundet med lånet. Her er det vigtigt at du får det hele med, rente, ÅOP og hvilke gebyrer der er. Mange låneudbydere har nemlig betalingsgebyrer, opkrævningsgebyrer, månedsgebyrer og lign. Det er særligt disse gebyrer du kan spare væk ved at få samlet din gæld ét sted. Du kan evt. sætte det hele op i et excelark så det er nemt og overskueligt for dig.

Få tilbud fra flere banker

Det er en god ide at få tilbud fra flere banker således du har noget at sammenligne med og kan vælge det billigste lån. Du skal være særligt opmærksom på rente, ÅOP og evt. gebyrer.

I langt de fleste tilfælde vil du kunne spare penge, men hvis dine kreditorer dækker over en række lån hvor renter og gebyrer ikke er synderligt høje, er det ikke sikkert at det vil kunne svare sig for dig at få et samlelån. Det er derfor uhyre vigtigt at du danner dig et overblik over dine kreditorer, så du kan sammenligne lånetilbuddene. Det er samtidig vigtigt at du ser nøje på de lånetilbud du får og sikrer dig at ÅOP faktisk er lavere end på de lån du ønsker at sammenlægge.

Lånesamleren er en låneudbyder som indhenter tilbud på samlelån fra flere forskellige banker med kun én ansøgning. Klik her og se mere om Lånesamleren.

Vi modtager provision for godkendte låneansøgninger oprettet gennem dette link.

Større rådighedsbeløb eller korte løbetid?

I langt de fleste tilfælde vil du med et samelån kunne opnå et større rådighedsbeløb pga. besparelser på gebyrer osv. Her skal du gøre op med dig selv, om du ønsker et højere rådighedsbeløb eller en korte løbetid på dit lån. Der er flest penge at spare på den lange bane hvis du vælger en kortere løbetid.

Det behøver ikke hedde et samlelån

Mange låneudbydere tilbyder de såkaldte samlelån og fordelen ved disse er at de hjælper dig med at indfri dine lån som skal samles. Men hvis det af den ene eller den anden grund ikke lykkedes at få et samlelån, har du også mulighed for at ansøge om et almindeligt lån, og så selv indfri dine kreditorer. Dette gør du ved at du når du har fået pengene i hånden anmoder alle dine kreditorer om et indfrielsesbeløb og konto-nr og ved modtagelse overfører det skyldige beløb. På den måde kan du skabe dit eget samlelån og slippe af med alle de dyre lån.

Fordele ved et samlelån

 • Få ét samlet lån
 • Bedre overblik
 • Spar penge på gebyrer
 • Bliv hurtigere gældfri
 • Få flere penge mellem hænderne
 • 1 regning at betale fremfor flere
 • Bedre rente

Budget billede med lommeregner, grafer og kuglepen

Sådan laver du et budget

Et budget er et af de vigtigste grundelementer i din økonomi. Med et budget ved du præcis hvilke udgifter du har hvornår i løbet af et år, på den måde ved du hele tiden hvor mange penge du har mellem hænderne. Der findes mange budgetskabeloner både på nettet og i Excel, men problemet med dem alle er, at de kan være svære at gennemskue. Derfor har vi her lavet en komplet guide til, hvordan du opretter dit helt eget simple budget-skema i Excel. Nederst i artiklen finder du links til den færdige skabelon, hvis du ikke har tid eller mod på at lave budgettet helt fra bunden.

Få dig en budgetkonto med betalingsservice

Vores forslag til dig er, at du får oprettet en budgetkonto hvor alle dine faste udgifter betales fra. Tilmeld alle dine faste udgifter til betalingsservice og opret faste overførsler til øvrige udgifter – på den måde overfører du et fast beløb hver måned til kontoen, som dermed betaler for dine udgifter. En mulig opbygning kunne være at du har din NemKonto, en budgetkonto samt en opsparingskonto. Din løn går ind på din NemKonto, hvorfra der hver måned overføres et fast beløb til budgetkontoen. De resterende penge på NemKontoen vil så være til forbrug og mad, pengene på budgetkontoen vil være til dine udgifter, og derfra kan du evt. overføre til din opsparingskonto, således at alle dine faste udgifter er samlet på en konto hver måned.

Step 1 – Opret et Excelark til dit nye budgetskema.

Åbn Excel og lav et tomt regneark.

Tomt budget skema

Step 2 – Begynd at opsætte layoutet

Vi skal bruge 14 kolonner vandret. En kolonne hvor vi kan skrive navnet på udgiften, en kolonne som beregner den samlede udgift for hele året og sidst men ikke mindst 12 kolonner, en til hver af årets måneder. Det kan sættes op således.

Budget skema delt ind i måneder

Nu har vi de kolonner som skal bruges og nu skal vi til at arbejde med rækkerne.

Step 3 – Udgifterne i dit budget

Nu skal vi til at plotte udgifter ind, og disse er selvfølgelig individuelle og vi har taget de mest almindelige med i denne guide, men du tilføjer naturligvis de udgifter som din økonomi indeholder. Vi vil foreslå at du laver små inddelinger af udgifterne, så det bliver mest overskueligt. Lad os starte med første kategori i budgettet – bolig.

Budget skema med tilføjet udgift

Nu har vi fået tilføjet den første udgift til vores budget; husleje. Den er fast hver måned og derfor den samme hele året. Nu skal vi have lavet en formel som ligger huslejeudgiften sammen for hele året.

Beregning af SUM i budget skema

For at få Excel til at ligge tallene sammen skrives i feltet ”I alt/år” således: =SUM(C3:N3) C3 er startcellen og N3 er slutcellen, herefter trykkes enter og Excel har nu lagt alle måneders husleje sammen og du har en årlig husleje.

Lad os tilføje den næste post på budgettet ved hjælp af samme fremgangsmåde.

Flere udgifter tilføjes til budget skemaet

Vi har nu tilføjet El på budgettet og skal igen have den til at lave en samlet beregning og her bliver det smart. Nu kan du trække i hjørnet af feltet ovenover.

Formler i budget skemaet

Når du har gjort dette regner Excel selv ud, at det er summen for den næste række den skal ligge sammen. Det skulle gerne se således ud, når du har trukket i hjørnet.

Budget skema med udgifter

Sådan fortsætter du indtil du har plottet alle dine udgifter ind. Vi har snydt lidt og tilføjet en masse så vi kan springe videre til det næste.

Budget skema med udgifter

Alle udgifter

Som du kan se har vi tilføjet nogle flere udgifter til vores budget, på samme måde som vist tidligere. Som sagt er det meget individuelt hvilke udgifter man har, og et to budgetter vil derfor oftest ikke være ens. Læg mærke til at nogle af udgifter bliver betalt hver måned, nogle bliver betalt hvert kvartal (hver tredje måned) og nogle kun 1 gang om året. Nu skal vi have lagt de samlede udgifter sammen. Dette gør vi således:

Udregning af totale udgifter i budget skema

Dette gør vi igen ved at bruge SUM-funktion og denne gang med den ligge alt i kolonne B sammen. Nu trækker vi igen i feltet som vist på billedet.

Udregning af totale udgifter i budget skema

Nu har vi vores samlede udgifter for et helt år, og vores samlede udgifter er fordelt på hver måned. Som det fremgår svinger udgiften i de forskellige måneder, og det skyldes de udgifter som kun betales hvert kvartal, halvårligt eller helårligt.

Step 4 – Indtægterne i dit budget

Nu skal vi have tilføjet dine indtægter i budgetskemaet. Selvom pengene måske går ind på din NemKonto, er det rat at have indtægten med i dit budgetskema, så du nemt og hurtigt kan se og udregne dit rådighedsbeløb. Samtidig har du et samlet overblik over både indtægter og udgifter.

Indtægter i budgetskema

Her har vi oprettet endnu en inddeling, dog lige en enkelt række fra udgifterne for at skabe bedre overblik. Nu skal vi have regnet de årlige indtægter ud på samme måde som vi gjorde det med udgifterne ved hjælp af SUM funkionen.

Indtægter i budget skema

Herefter er det bare at trække ned i feltet, så vi får en årlig for alle indtægterne. Herefter mangler vi kun at få udfyldt de totale indtægter tilsammen fordelt på året.

Sum af indtægter i budgetskema

Vi bruger igen SUM funktionen og herefter trækkes der i feltet til højre helt ud til december kolonnen.

Overblik over indtægter i budgetskema

Vi har nu det samlede overblik over både indtægter og udgifter gennem et helt år. Det sidste vi mangler, er nu at få styr på nøgletallene og regne ud hvor meget der skal indbetales på budgetkontoen, hver måned for at det hele går op.

Step 5 – Nøgletal i dit budget

Nøgletal i budget skema

Nu har vi tilføjet rækker til nøgletallene.

Indtægt er det beløb, som skal overføres til budkontoen hver måned.

Balance er forskellen mellem indtægten og udgifterne på budgetkontoen.

Ultimosaldo er saldoen på budgetkontoen ved månedens udgang, når alle månedens udgifter er betalt.

Som udgangspunkt er det bedst, at din budgetkonto er i plus hele året, på den måde undgår du at betale dyre renter for overtræk, og i værste fald at din bank afviser nogle af dine betalinger, fordi der ikke er dækning på kontoen.

Hvor meget skal der så overføres?

Når vi skal regne ud hvilket beløb der skal overføres til budgetkontoen hver måned, kan vi tage årets udgifter og dele det med 12. Så får vi den gennemsnitlige månedlige udgift, men dette er ikke nødvendigvis det beløb, som skal overføres til budgetkontoen hver måned. Det afhænger af om du har nogle måneder i starten af året med højere udgifter end de øvrige måneder. Derfor starter vi med at sætte formlerne op og herefter kan vi få tallet til at gå op.

Budgetskemaet nøgletal - indtægter

Til at starte med har vi indsat et tilfældigt beløb, så vi kan se at formlerne virker. Nu skal vi have lagt de årlige indtægter sammen på samme måde, som vi har gjort tidligere ved brug af SUM-funktionen.

Budget skemaets nøgletal sum af indtægter

Nu skal vi have regnet balancen ud, og det er et simpelt plus/minus regnestykke.

Budget skemaets nøgletal - balance

Det gør vi ved at tage indtægten og trække de samlede udgifter for måneden fra. Herefter tager vi fat i hjørnet af cellen og trækker den helt til højre ud til december kolonnen.

Udregning af balance i budgetskemaet

Ultimosaldo

Nu skal vi regne ultimosaldoen ud og her antager vi at ved året første måned, inden der overføres penge til budgetkontoen er en saldo på 0 kr. Derfor ser januar måneds celles formel således ud:

Ultiomosaldo i budget skema

Januar måneds ultimosaldo svarer blot til balancen i forhold til indtægter og udgifter. Nu skal vi regne for resten af året. Her ser formlen således ud:

Beregning af ultimosaldo i budgetskema

Her tager vi ultimosaldoen for måneden før (i dette tilfælde januar) og plusser med balancen i februar. På den måde får vi hvad der så vil stå på budgetkontoen ved februar måneds udgang.

Beregning af ultimosaldo i budget skema

Nu har vi fået vores nøgletal, men som det fremgår stemmer det ikke overens. Vi skal derfor have ændret indtægten på budgetkontoen så ultimosaldoen er i plus hele året, og her er det bare at plotte et tal ind og se resultatet! Vi anbefaler at du overfører det samme beløb til din budgetkonto hver måned, på den måde har du det samme rådighedsbeløb hele året.

Færdigt budgetskema

Her er indtægten rettet til så det stemmer overens, denne budgetkonto går ikke i minus i løbet af året, og vil ovenikøbet have et lille overskud når året er slut. Dette overskud anbefaler vi også at du ligger ind i dit budget, så der er en lille buffer til uforudsete udgifter, eller uventede stigninger i dine udgifter.

Tillykke – du har nu et færdigt budget og styr på dine udgifter og indtægter.

Download vores skabelon her.

EKSTRA TIP: Et rigtig godt redskab til at hjælpe dig med at holde styr på dit forbrug er appen Spiir. Med den kan du nemt og forståeligt sætte dig ind i dit forbrug. Du kan også læse vores guide til at lave en madplan så du kan strukturere og spare penge på dit mad-budget.

Klassisk madplan delt ind efter ugens dage

Lav en madplan

En madplan kan være en rigtig god ide, især hvis man gerne vil spise godt, men til en fornuftig pris. Madplanen er et super godt redskab, som gør hverdagen meget lettere og som giver tid til at lave andre ting end indkøb hele tiden. Men hvorfor skal jeg lave en madplan tænker du så, herunder er en liste med gode argumenter for, hvorfor du skal lave en madplan for eksempelvis en uge ad gangen:

 • Du ved hvad der skal købes ind til en hel uge og kan derfor nøjes med at købe ind 1-2 gange om ugen.
 • Du ved præcis hvad du skal have og undgår derfor lettere impulskøb.
 • Du kan skabe en varieret kost i løbet af ugen.
 • Du kan planlægge at bruge restråvarer eller rester fra gårsdagens ret og dermed mindske madspild, hvilket jo også er lig med at spare penge.
 • Du får en mindre stresset hverdag; du ved hvilken mad du skal lave.
 • En madplan er med til at holde styr på madbudgettet og holde det på et fornuftigt niveau.

Som du kan se er der mange gode grunde til at lave en madplan, og det er faktisk bare at komme i gang, og det vil denne mini-guide hjælpe dig med.

Er det ikke svært og tidskrævende?

NEJ OG NEJ! Det er ikke spor svært at lave en madplan, hvis du ikke selv har ideerne til hvad der skal fylde din madplan ud, findes der en masse inspirationskilder på nettet som vil blive linket længere nede i denne guide. Det er heller ikke tidskrævende, det kræver at du sætter dig ned en gang om ugen og planlægger din madplan, og så tænker du ”jamen så er det jo også tidskrævende”, men nej det er det ikke. Hvis du holder det op mod hvor meget tid du sparer på blandt andet indkøb til hverdag vil disse tanker ændre sig. Hvor lang tid det tager at planlægge sin madplan afhænger naturligvis også af, om du vil lave madplan for morgenmad, middagsmad og aftensmad, kun for aftensmad eller noget helt tredje. Det er vigtigt at du vælger den løsning som fungerer bedst for dig. Så er der også den fordel at når du har lavet nogle madplaner, har du mulighed for at genbruge madplanerne igen.

Hvor struktureret er du?

Madplanens størrelse afhænger af hvor struktureret du ønsker at være. Skal madplanen for eksempel kun gælde aftensmaden eller skal den gælde både morgenmad, middagsmad og aftensmad, eller skal den være sammensat på en helt anden måde? Det er noget du selv skal tage stilling til, for mange er det aftensmaden som er den mest udfordrende, og også den, som der bliver lavet madplan på. Mange er meget rutinepræget når det kommer til morgenmad og spiser derfor det samme hver dag. Også frokosten kan være den samme hos nogle, men med en madplan vil man have mulighed for evt. at bruge rester fra gårsdagens aftensmad, for også på den måde at undgå madspild. Et vigtigt nøgleord når man laver madplan er at holde det simpelt og nemt, så det ikke går hen og bliver en kedelig pligt.

Hvordan ser en simpel madplan ud?

Det simple svar finder du herunder. Den behøver ikke være vildt fancy, jo mere simpelt desto bedre.

Hav en pæn madplan til køleskabet eller brug den på mobilen

Lav eller køb en flot madplan til at hænge op på køleskabet eller lign., når den er pæn vil det også være mere motiverende at sørge for at bruge den. En anden og effektiv løsning er at have sin madplan på sin mobiltelefon, på den måde har du den altid med, og hvis du ikke lige har fået skrevet en indkøbsseddel, kan du se hvad ugens menu består af på din telefon, smart, enkelt og nemt!

Pris og kvalitet hænger sammen – NEJ IKKE ALTID!

Når du er ude at købe ind kan du spare mange penge ved, at tænke over hvilke mærker du køber. Ofte har mange den opfattelse at pris og kvalitet hænger sammen, men sådan forholder det sig ikke altid. Hvis vi tager udgangspunkt i en liter mælk, kan man vælge den dyre mælk fra Arla eller man kan vælge butikkens discountmærke fx budget. Det forholder sig nemlig sådan, at Arla sidder på rigtig store dele af mælkeproduktsmarkedet, og mælken i budgetkartonen kommer faktisk fra samme sted som mælken fra Arlas mærkekarton, som er en del dyrere. Og det samme gælder faktisk for stort set alle mælkeprodukter. Derudover kan det også være billigere at købe en hel kylling og tilberede den fremfor at købe kyllingestykker som allerede er pakket, tit og ofte indeholder disse pakkede kyllingestykker en masse vand, og hvem gider betale for et stykke kød, som er pumpet fuld af vand? Selv når det kommer til husholdningsvarer, som eksempelvis opvaskemiddel, kan de i bund og grund det samme alle sammen, de har alle de virksomme ting i, som gør at de kan vaske op, hvad end den koster 10 kroner eller 30 kroner. Rigtig mange af discountvarerne i de forskellige butikker er produceret samme sted som mærkevarerne, og det er derfor ikke nødvendigt at betale skyhøje priser for noget, som man kan få billigere i en anden indpakning. Tænk over det, når du er ude og købe ind!

Hent inspiration på nettet

Hvis du synes det er svært at finde på noget at smide på madplanen, kan du bruge nettet til at hente inspiration. Herunder er der listet tre steder, hvor du nemt og gratis kan hente inspiration i form af opskrifter, nogle af dem giver endda også indkøbslister til sine madplaner.

En madplan er en god måde til at spare penge på madbudgettet. Læs også vores artikel om billig madlavning.

Madlavning i køkkenet med salat

Billig madlavning

Madlavning behøver ikke være kedelig og dyrt, så hvorfor ikke gøre det billigt, lækkert og sjovt på samme tid? Madlavning er ikke altid det som man ønsker at bruge mest tid på i sin dagligdag, og derfor sker det tit at man vælger den nemme løsning og bestiller noget take-away eller vælger en af færdigretterne i køledisken, for det meste er det ikke en sund løsning. Det er også en rigtig god ide at lave en madplan, den kan du finde en guide til her. Billig madlavning er ikke raketvidenskab.

Lav store portioner

Når du fx laver kødsauce, frikadeller, lasagne eller andre ting som kan fryses ned, kan du med fordel lave store portioner, således du kan fryse noget af det ned. Har man en stresset dag, er der mulighed for at tage mad op af fryseren, hvilket er nemt og hurtigt, og man kan derfor undgå take-away. Tit og ofte er det også billigere, at købe ind til større portioner, og der går ofte mindre mad til spilde ved store portioner end der gør ved at lave små portioner.

Køb stort ind

Det er ofte billigst at købe stort ind, så hvis du har en fryser med god plads, vil det være en god ide at købe stort ind, for så at fryse det ned, eller tilberede varerne når du kommer hjem med dem og så fryse retterne ned. Er der ovenikøbet tilbud på varerne, så er det bare med at købe dem.

Brug dine rester

Hvis du har rester tilbage fra aftensmaden så smid dem i køleskabet. Inden du skal ud og købe ind bør du tjekke hvad du har i køleskabet eller brødskuffen. En tør skive brød kan blive til arme riddere, rester af ris kan blive til en lækker risret med grøntsager stegt på panden, rester af grøntsager og kartofler kan blive til en lækker suppe eller bruges i en æggekage. Der er rige muligheder for gode madretter af de omkring liggende rester i køkkenet. Derfor bør du inden du køber ind, tjekke GRUNDIGT, hvad du allerede har i køkkenet, for ofte er der mange muligheder selv med få ting. At bruge sine rester er en af grundstenene i billig madlavning.

Køb årstidens frugt og grønt

Når du skal bruge frugt og grønt i din mad, er den billigste løsning at købe årstidens frugt og grønt, da disse er billigst at producere. Det kan også være billigt at købe frosne grøntsager, frem for dem fra frugt og grøntafdelingen. I mange tilfælde mister frugt og grønt omkring halvdelen af sine vitaminer ved at ligge i et par dage, mens de frosne grøntsager, faktisk vil være mindst lige så sunde.

Masser af pasta

Køb ind til pastaretter. Pasta er billigt og kødsaucen kan fryses ned og der kan laves store portioner ad gangen. Pastaen kan holde sig længe og det kan strækkes over lang tid, en pose pastaskruer kan deles op så den giver aftensmad flere gange, hvilket er billigt.

Køb ind de billige steder

Køb ind de billige steder, der er ingen grund til at købe ind alle de dyre steder. Rigtig mange af varerne er reelt set det samme, bare i en anden emballage. Der kan være mange penge at spare ved at handle ind i discountbutikker frem for de dyrere butikker. Billige varer = billig madlavning.

Kend dine varer

Når du er ude at købe ind kan du spare mange penge ved, at tænke over hvilke mærker det er du køber. Mange har ofte opfattelsen af, at pris og kvalitet hænger sammen, men sådan forholder det sig ikke altid. Hvis vi tager udgangspunkt i en liter mælk, kan man vælge den dyre mælk fra Arla eller man kan vælge butikkens discountmærke fx budget. Det forholder sig nemlig sådan, at Arla sidder på rigtig store dele af mælkeproduktsmarkedet, og mælken i budgetkartonen kommer faktisk fra samme sted som mælken fra Arlas mærkekarton som er en del dyrere. Og det samme gælder faktisk for stort set alle mælkeprodukter. Derudover kan det også være billigere at købe en hel kylling og tilberede den fremfor at købe kyllingestykker som allerede er pakkede, tit og ofte indeholder disse pakkede kyllingestykker en masse vand, og hvem gider betale for et stykke kød som er pumpet fuld af vand? Rigtig mange af discountvarerne i de forskellige butikker er produceret samme sted som mærkevarerne, og det er derfor ikke nødvendigt at betale skyhøje priser for noget som man kan få billigere i en anden indpakning.

Lav en madplan

At lave en madplan kan være en rigtig god ide, især hvis man gerne vil spise godt, men til en fornuftig pris. Madplanen er et super godt redskab, som gør hverdagen meget lettere og som giver tid til at lave andre ting end indkøb hele tiden. Men hvorfor skal jeg lave en madplan tænker du så, herunder er en liste med gode argumenter for hvorfor du skal lave en madplan for eksempelvis en uge ad gangen:

 • Du ved hvad der skal købes ind til en hel uge og kan derfor nøjes med at købe ind 1-2 gange om ugen.
 • Du ved præcis hvad du skal have og undgår derfor lettere impulskøb.
 • Du kan skabe en varieret kost i løbet af ugen.
 • Du kan planlægge at bruge restråvarer eller rester fra gårsdagens ret og dermed mindske madspild, hvilket jo også er lig med at spare penge.
 • Du får en mindre stresset hverdag; du ved hvilken mad du skal lave.
 • En madplan er med til at holde styr på madbudgettet og holde det på et fornuftigt niveau.
 • Billig madlavning
Hent inspiration på nettet

Hvis du synes det er svært at finde på noget at smide på madplanen, kan du bruge nettet til at hente inspiration. Herunder er der listet tre steder, hvor du nemt og gratis kan hente inspiration i form af opskrifter, nogle af dem giver endda også indkøbslister til sine madplaner.

Som du kan se er der mange grunde til at lave en madplan, og det er faktisk bare at komme i gang, og det vil denne mini-guide hjælpe dig med som du kan finde her.

Lyspære med lys i og slukkede pærer liggende omkring - få en lavere elregning

5 tips til en lavere elregning

Elregningen skal betales, men hvem siger den behøver være større end højst nødvendigt? Der skal ikke meget til før man kan spare penge på elregningen. Vi kommer her med fem ideer til, hvordan du kan få en lavere elregning.

1. Tænk over din madlavning

Når du laver mad koster det en masse energi, tænk derfor over om der er noget mad, som du kan forberede til dagen efter når du alligevel har gang i komfuret. På den måde sparer du opvarmningen af enten kogeplader eller ovn. Når du koger noget i en gryde, er det vigtigt, at du husker at lægge låg på gryden, det koster nemlig op til 8 gange så meget energi at koge uden låg. Tænk også over, hvor meget du bruger din mikroovn, hvis du har sådan en, den koster en masse strøm, og det samme gør sig gældende for elkedler og kaffemaskiner. Det kan derfor være en god ide at have en termokande til sit varme vand eller kaffe, så man slipper for at starte maskinerne flere gange. I køkkenet kan du med garanti tænke mere over brugen af strøm og dermed få en lavere elregning.

2. Tjek dine hvidevarer

Hvidevarer er den helt store strømsluger i en husholdning, og det kan derfor godt betale sig at skifte dem ud til noget mere energivenligt. Eksempelvis kan en fryser bruge 4 gange så meget strøm som en ny energivenlig fryser. Samtidig er det vigtigt at fryseren ikke er helt tom, for så vil den køre hele tiden, og det samme gælder for køleskabe.
Når det kommer til vaskemaskiner, kan det også være fordelagtigt at anskaffe sig en energivenlig maskine. En vaskemaskine typisk kører en del, også selvom man kun er en i husstanden.

Tørretumbleren er lidt mere til diskussion, har man mulighed for at tørre sit tøj andre steder kan man jo vælge at spare den helt væk. Man siger at en omgang i tørretumbleren koster ca. 5kr i strøm hver gang, det vil sige, at hvis man vælger at spare den væk, og man normalt ville have kørt med den 2 gange om ugen, faktisk vil kunne spare hele 520kr på årsbasis. En endnu bedre måde at spare penge på tøjvask er naturligvis at slæbe det med hjem til mor, men det er dog ikke alle som har den luksus. Hvidevarer er en strømsluger og optimal udnyttelse af maskinerne når de kører er med til at skabe en lavere elregning.

3. LED pærer

Lys er noget vi bruger rigtig meget af og særligt i de mørke tider efterår og vinter. Det er derfor oplagt at kigge på pærerne i sine lamper. Med LED pærer kan strømforbruget reduceres voldsomt, og heldigvis er LED pærer ikke dyre at købe længere. De bedste LED pærer på det danske marked er ifølge forbrugerrådet Tænk faktisk IKEAs LED pærer, som typisk koster omkring 25kr stykket. Hvis du alligevel er ved at flytte hjemmefra første gang, kan du lige så godt sørge for at der sidder LED pærer i alle lamper, som bliver sat op. Husk også at tjekke om der kan sidde LED pærer i din emhætte, hvis der er lys i.

4. Husk at slukke lyset

Selvom du har LED pærer koster det stadig lidt at have lyset tændt, derfor kan du med fordel tænke over kun at have lys i det rum, som du opholder dig i. Tænk også over om det nu også er nødvendigt at have syv lamper tændt inde i stuen, eller om du måske kan nøjes med færre tændte lamper.

5. Ting på standby

Du kan også spare penge ved at slukke ting, som står på standby helt, når du ikke bruger dem. Det kan dog godt være lidt træls at skulle gøre det, hver gang man er færdig med at bruge det. Så hvis man ikke gider gøre det til dagligt, kan man huske på det hvis man skal være væk fra sit hjem i længere tid. Der er strøm at spare ved at slukke alle kontakterne inden du forlader dit hjem, hvis du eksempelvis skal på ferie eller lignende.

Har du husket at få din elregning plottet ind på dit budget? Se vores guide til hvordan du lavet et budget her.

Flytte hjemmefra billigt. Hånd som smider mønt i sparegris

Flytte hjemmefra billigt

Når du flytter hjemmefra og skal fylde dit nye hjem, er der en række ting som du bør overveje inden du drøner ud og køber nyt. Her er der mange penge at spare, hvis bare man tænker sig lidt om og planlægger lidt. Der findes mange måder hvorpå du kan anskaffe dig ting til din nye bolig, billigere eller måske endda helt gratis – og så kan du flytte hjemmefra billigt!

Fødselsdagsgave og julegave

Et år eller to inden du ønsker at flytte hjemmefra, kan du begynde at ønske dig ting til din bolig i fødselsdagsgave eller julegave. På den måde kan du spare mange penge, og måske også få de nogle ting som er i ekstra god kvalitet end hvis du selv skulle ud og købe dem lige efter flytningen.

Spørg i din omgangskreds

Måske er der nogle i din familie eller omgangskreds som ligger inde med en masse ting, som du må få når du skal flytte. Måske får du ikke lige den nyeste og fedeste sofa ud af det, men en grydeske er jo altså en grydeske hvis man snakker køkkenting, og sådan er det med rigtig mange af tingene. Nogle ting er måske ikke det nyeste og fedeste, men hvis du kan få det billigt eller gratis, kan du altid skifte det ud hen ad vejen, sådan undgår du at det bliver endnu dyrere at flytte.

Køb brugt

Når du skal ud og købe ting til din nye bolig, behøver rigtig mange af tingene ikke at være spritnye, i mange tilfælde kan brugte ting gøre det, og så kan man jo altid skifte tingene ud hen ad vejen. På salgsgrupper på Facebook, gul og gratis, dba.dk eller diverse markeder vil du kunne finde en masse fine ting i pæn stand. Hvis du skal ud og købe vaskemaskine, tørretumbler eller opvasker, er det værd at overveje hvorvidt du skal købe noget som er spritnyt eller om du skal købe noget lettere brugt på et par år. Når det kommer til lige netop vaskemaskine, tørretumbler og opvasker, er det værd at huske, at hvis du skal bo alene vil det være begrænset hvor meget maskinerne vil blive benyttet, derfor kan brugte maskiner være en billig løsning.

Tag en tur i IKEA eller Jysk

Lige i det øjeblik, hvor du flytter bør du droppe alt om dyre designerting, hvis du gerne vil flytte billigt. Det kan anbefales at tage en tur i IKEA, hvis tingene skal være nye, men billige på samme tid. I IKEA har du mulighed for at få stort set alt, hvad du skal bruge til din nye bolig. Hvis du ikke ønsker at komme på en lang tur gennem IKEA, kan du også købe mange af tingene til din nye bolig i Jysk til fornuftige priser.

Hvis du vælger at benytte nogle af disse råd, vil du kunne spare en del penge, når du skal fylde din nye bolig op med ting.

Få familie og venner til at hjælpe

Når du skal flytte kan det være en god ide at spørge din familie og venner om de har lyst til at hjælpe. Tit og ofte vil de hellere end gerne hjælpe og på den måde spare du den store regning til et flyttefirma.

Der er mange ting du skal ud og have, når du flytter hjemmefra. Vi har lavet en liste over de mest almindelige ting. Du kan downloade den lige HER

Vi håber denne artikel kan hjælpe dig til at flytte hjemmefra billigt.

Flyttekasser med ting i

Tænk over dette før du flytter hjemmefra

Der er mange ting at overveje inden man flytter hjemmefra, og det kan være forvirrende at finde rundt i alt det man skal tage stilling til. Derfor vil vi i denne artikel komme ind på mange af de ting, som du bør overveje inden du vælger at flytte hjemmefra.

Skal du bo alene?

Skal du bo alene, flytte sammen med kæresten eller måske flytte sammen med en roomie? Hvis du skal bo alene, skal du gøre op med dig selv om du kan og vil være alene mange timer i døgnet. Bor man alene skal man kunne lide at være selvstændig og klare alting selv. Det kan til tider blive ensomt, men det har også den fordel at man bestemmer ALT selv. Hvis du derimod flytter sammen med din kæreste, er i to om at træffe beslutningerne, men samtidig også to til at klare husholdningen og to til at betale regningerne. Derudover er man heller ikke så meget alene, som man ville være hvis man boede helt alene. En tredje mulighed er at flytte sammen med en roomie, på den måde får man lidt fra begge verdener. Med en roomie er man fælles om det meste af husholdningen, udgifterne til boligen deles mellem jer og I kan stadig have privatliv, hvis I flytter ind i en delevenlig lejlighed. Det med at have en roomie kan dog også være lidt af en udfordring, især hvis man ikke er enige, om hvor pænt og ryddeligt der skal være, hvor rent der skal være osv.

Har jeg råd?

Inden du beslutter dig for at flytte hjemmefra, er det vigtigt at du finder ud af om reelt set har råd til at flytte og ikke mindst har råd til at blive boende ude. Når man vælger at flytte, er der rigtig mange ting man skal tage hensyn til og rigtig mange ting man skal huske. Derfor anbefales det at du inden du flytter ligger et budget, således du ved præcis hvad du har råd til.

GUIDE TIL BUDGET HER

Allerede inden du flytter er der en masse ting som skal købes ind, også flere en man først selv lige antager. Vi har lavet en liste over en masse ting, som man skal bruge når man flytter hjemmefra, og det kan klart anbefales at gå listen igennem, evt. finde tingene på nettet og få lavet sig et prisoverslag over hvad det vil koste at købe disse ting.

LISTE FINDES HER

På den måde ved du hvad har råd til og hvor mange penge du skal ud og bruge inden du flytter hjemmefra.

Hvad er dine behov og ønsker?

Inden du flytter skal du have afdækket dine behov og ønsker for din kommende bolig, og her er det også vigtigt at se på, hvad der er vigtigt at have, og hvad der er dejligt at have. Skal det være en toværelses lejlighed, en treværelses eller måske bare en etværelses? Priserne på lejligheder varierer meget fra område til område, så i nogle områder vil du måske kun have råd til en etværelses, mens du et andet sted i landet vil kunne få en toværelses for det samme. Derfor skal du have styr på, hvor du vil bo og ikke mindst hvad dine krav til din kommende bolig er. Samtidig skal du finde ud af hvordan du ønsker at prioritere ift. dine udgifter, altså om du hellere vil have en større lejlighed og så skrue ned for byture eller hvad det nu kunne være.

Er du parat?

Det er vigtigt at du mærker efter om du føler dig parat til at flytte og påtage dig det ansvar som følger med. Der følger en masse opgaver med at bo for sig selv, såsom rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask osv. Det er vigtigt at være parat og kunne finde ud af disse ting, hvis det ikke skal blive en træls ting at bo for sig selv. Det er lidt ligesom at tage på en overlevelsestur, det ville du heller ikke gøre hvis du ikke kunne finde ud af at lave mad, hvordan man slår et telt op eller læser et kort. Det er altafgørende at have styr på alle de færdigheder det kræver at bo for sig selv. Hvis du ikke føler du har dem, kan du eksempelvis prøve at påtage dig alle pligterne mens du stadig bor hjemme, så opbygger du dine færdigheder samtidig med at du aflaster dine forældre.

Hvorfor vil jeg flytte?

Prøv at spørge dig selv hvorfor du ønsker at flytte hjemmefra. Nogle flytter hjemmefra fordi det ikke går så godt med familien, andre flytter hjemmefra fordi de føler at tiden er inde til det, og nogle gør det måske af helt tredje årsager. Men hvorfor flytter du hjemmefra? Overvej dernæst om det er en positiv eller negativ grund til at du ønsker at flytte hjemmefra, måske er det et problem som kan løses i hjemmet fremfor at stikke af fra problemerne ved at flytte hjemmefra, fordi man føler det er den eneste rigtige løsning. Hvis du derimod mener din grund til at flytte hjemmefra er positiv, så er det jo bare at give den gas med budgetlægning, indkøbsliste osv.

Flyt hjemmefra billigt

Vi har lavet en hel artikel om hvordan du kan spare en masse penge når du flytter hjemmefra. Den indeholder en masse tips og råd som absolut er værd at tage med i overvejelserne. Læs artiklen her.