Budget billede med lommeregner, grafer og kuglepen

Sådan laver du et budget

Et budget er et af de vigtigste grundelementer i din økonomi. Med et budget ved du præcis hvilke udgifter du har hvornår i løbet af et år, på den måde ved du hele tiden hvor mange penge du har mellem hænderne. Der findes mange budgetskabeloner både på nettet og i Excel, men problemet med dem alle er, at de kan være svære at gennemskue. Derfor har vi her lavet en komplet guide til, hvordan du opretter dit helt eget simple budget-skema i Excel. Nederst i artiklen finder du links til den færdige skabelon, hvis du ikke har tid eller mod på at lave budgettet helt fra bunden.

Få dig en budgetkonto med betalingsservice

Vores forslag til dig er, at du får oprettet en budgetkonto hvor alle dine faste udgifter betales fra. Tilmeld alle dine faste udgifter til betalingsservice og opret faste overførsler til øvrige udgifter – på den måde overfører du et fast beløb hver måned til kontoen, som dermed betaler for dine udgifter. En mulig opbygning kunne være at du har din NemKonto, en budgetkonto samt en opsparingskonto. Din løn går ind på din NemKonto, hvorfra der hver måned overføres et fast beløb til budgetkontoen. De resterende penge på NemKontoen vil så være til forbrug og mad, pengene på budgetkontoen vil være til dine udgifter, og derfra kan du evt. overføre til din opsparingskonto, således at alle dine faste udgifter er samlet på en konto hver måned.

Step 1 – Opret et Excelark til dit nye budgetskema.

Åbn Excel og lav et tomt regneark.

Tomt budget skema

Step 2 – Begynd at opsætte layoutet

Vi skal bruge 14 kolonner vandret. En kolonne hvor vi kan skrive navnet på udgiften, en kolonne som beregner den samlede udgift for hele året og sidst men ikke mindst 12 kolonner, en til hver af årets måneder. Det kan sættes op således.

Budget skema delt ind i måneder

Nu har vi de kolonner som skal bruges og nu skal vi til at arbejde med rækkerne.

Step 3 – Udgifterne i dit budget

Nu skal vi til at plotte udgifter ind, og disse er selvfølgelig individuelle og vi har taget de mest almindelige med i denne guide, men du tilføjer naturligvis de udgifter som din økonomi indeholder. Vi vil foreslå at du laver små inddelinger af udgifterne, så det bliver mest overskueligt. Lad os starte med første kategori i budgettet – bolig.

Budget skema med tilføjet udgift

Nu har vi fået tilføjet den første udgift til vores budget; husleje. Den er fast hver måned og derfor den samme hele året. Nu skal vi have lavet en formel som ligger huslejeudgiften sammen for hele året.

Beregning af SUM i budget skema

For at få Excel til at ligge tallene sammen skrives i feltet ”I alt/år” således: =SUM(C3:N3) C3 er startcellen og N3 er slutcellen, herefter trykkes enter og Excel har nu lagt alle måneders husleje sammen og du har en årlig husleje.

Lad os tilføje den næste post på budgettet ved hjælp af samme fremgangsmåde.

Flere udgifter tilføjes til budget skemaet

Vi har nu tilføjet El på budgettet og skal igen have den til at lave en samlet beregning og her bliver det smart. Nu kan du trække i hjørnet af feltet ovenover.

Formler i budget skemaet

Når du har gjort dette regner Excel selv ud, at det er summen for den næste række den skal ligge sammen. Det skulle gerne se således ud, når du har trukket i hjørnet.

Budget skema med udgifter

Sådan fortsætter du indtil du har plottet alle dine udgifter ind. Vi har snydt lidt og tilføjet en masse så vi kan springe videre til det næste.

Budget skema med udgifter

Alle udgifter

Som du kan se har vi tilføjet nogle flere udgifter til vores budget, på samme måde som vist tidligere. Som sagt er det meget individuelt hvilke udgifter man har, og et to budgetter vil derfor oftest ikke være ens. Læg mærke til at nogle af udgifter bliver betalt hver måned, nogle bliver betalt hvert kvartal (hver tredje måned) og nogle kun 1 gang om året. Nu skal vi have lagt de samlede udgifter sammen. Dette gør vi således:

Udregning af totale udgifter i budget skema

Dette gør vi igen ved at bruge SUM-funktion og denne gang med den ligge alt i kolonne B sammen. Nu trækker vi igen i feltet som vist på billedet.

Udregning af totale udgifter i budget skema

Nu har vi vores samlede udgifter for et helt år, og vores samlede udgifter er fordelt på hver måned. Som det fremgår svinger udgiften i de forskellige måneder, og det skyldes de udgifter som kun betales hvert kvartal, halvårligt eller helårligt.

Step 4 – Indtægterne i dit budget

Nu skal vi have tilføjet dine indtægter i budgetskemaet. Selvom pengene måske går ind på din NemKonto, er det rat at have indtægten med i dit budgetskema, så du nemt og hurtigt kan se og udregne dit rådighedsbeløb. Samtidig har du et samlet overblik over både indtægter og udgifter.

Indtægter i budgetskema

Her har vi oprettet endnu en inddeling, dog lige en enkelt række fra udgifterne for at skabe bedre overblik. Nu skal vi have regnet de årlige indtægter ud på samme måde som vi gjorde det med udgifterne ved hjælp af SUM funkionen.

Indtægter i budget skema

Herefter er det bare at trække ned i feltet, så vi får en årlig for alle indtægterne. Herefter mangler vi kun at få udfyldt de totale indtægter tilsammen fordelt på året.

Sum af indtægter i budgetskema

Vi bruger igen SUM funktionen og herefter trækkes der i feltet til højre helt ud til december kolonnen.

Overblik over indtægter i budgetskema

Vi har nu det samlede overblik over både indtægter og udgifter gennem et helt år. Det sidste vi mangler, er nu at få styr på nøgletallene og regne ud hvor meget der skal indbetales på budgetkontoen, hver måned for at det hele går op.

Step 5 – Nøgletal i dit budget

Nøgletal i budget skema

Nu har vi tilføjet rækker til nøgletallene.

Indtægt er det beløb, som skal overføres til budkontoen hver måned.

Balance er forskellen mellem indtægten og udgifterne på budgetkontoen.

Ultimosaldo er saldoen på budgetkontoen ved månedens udgang, når alle månedens udgifter er betalt.

Som udgangspunkt er det bedst, at din budgetkonto er i plus hele året, på den måde undgår du at betale dyre renter for overtræk, og i værste fald at din bank afviser nogle af dine betalinger, fordi der ikke er dækning på kontoen.

Hvor meget skal der så overføres?

Når vi skal regne ud hvilket beløb der skal overføres til budgetkontoen hver måned, kan vi tage årets udgifter og dele det med 12. Så får vi den gennemsnitlige månedlige udgift, men dette er ikke nødvendigvis det beløb, som skal overføres til budgetkontoen hver måned. Det afhænger af om du har nogle måneder i starten af året med højere udgifter end de øvrige måneder. Derfor starter vi med at sætte formlerne op og herefter kan vi få tallet til at gå op.

Budgetskemaet nøgletal - indtægter

Til at starte med har vi indsat et tilfældigt beløb, så vi kan se at formlerne virker. Nu skal vi have lagt de årlige indtægter sammen på samme måde, som vi har gjort tidligere ved brug af SUM-funktionen.

Budget skemaets nøgletal sum af indtægter

Nu skal vi have regnet balancen ud, og det er et simpelt plus/minus regnestykke.

Budget skemaets nøgletal - balance

Det gør vi ved at tage indtægten og trække de samlede udgifter for måneden fra. Herefter tager vi fat i hjørnet af cellen og trækker den helt til højre ud til december kolonnen.

Udregning af balance i budgetskemaet

Ultimosaldo

Nu skal vi regne ultimosaldoen ud og her antager vi at ved året første måned, inden der overføres penge til budgetkontoen er en saldo på 0 kr. Derfor ser januar måneds celles formel således ud:

Ultiomosaldo i budget skema

Januar måneds ultimosaldo svarer blot til balancen i forhold til indtægter og udgifter. Nu skal vi regne for resten af året. Her ser formlen således ud:

Beregning af ultimosaldo i budgetskema

Her tager vi ultimosaldoen for måneden før (i dette tilfælde januar) og plusser med balancen i februar. På den måde får vi hvad der så vil stå på budgetkontoen ved februar måneds udgang.

Beregning af ultimosaldo i budget skema

Nu har vi fået vores nøgletal, men som det fremgår stemmer det ikke overens. Vi skal derfor have ændret indtægten på budgetkontoen så ultimosaldoen er i plus hele året, og her er det bare at plotte et tal ind og se resultatet! Vi anbefaler at du overfører det samme beløb til din budgetkonto hver måned, på den måde har du det samme rådighedsbeløb hele året.

Færdigt budgetskema

Her er indtægten rettet til så det stemmer overens, denne budgetkonto går ikke i minus i løbet af året, og vil ovenikøbet have et lille overskud når året er slut. Dette overskud anbefaler vi også at du ligger ind i dit budget, så der er en lille buffer til uforudsete udgifter, eller uventede stigninger i dine udgifter.

Tillykke – du har nu et færdigt budget og styr på dine udgifter og indtægter.

Download vores skabelon her.

EKSTRA TIP: Et rigtig godt redskab til at hjælpe dig med at holde styr på dit forbrug er appen Spiir. Med den kan du nemt og forståeligt sætte dig ind i dit forbrug. Du kan også læse vores guide til at lave en madplan så du kan strukturere og spare penge på dit mad-budget.

Udgivet i Guides og tagget , , .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *